Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy hóa đơn và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..

Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..

Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiên
 

(Bằng chữ:…………………………………………………)

 

 

 

Tổng cộng ………………

Thuế GTGT ………………

Tổng số ………………

3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai Đơn giá hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

 

 

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 4.32/5 (86.42%) 53 votes