KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán tổng hợp là chỉ công việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Để làm một nhân viên kế toán tổng hợp giỏi, bạn cần phải am hiểu sâu sắc hầu hết các nghiệp dịch vụ kế toán thuế, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu, phải biết vận dụng các điều luật hay là các vấn đề xã hội.

–  Quản lý về khoản kế toán: kế toán tổng hợp phải hạch toán chính xác, đủ và kịp thời. Các chứng từ, hóa đơn hợp pháp phải được kê khai chính xác, hóa đơn chứng từ được sắp xếp một cách hợp lý để tìm là thấy. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ. Đảm bảo báo cáo kịp thời, nộp đúng thời hạn. Tốt nhất nên làm xong trước thời hạn cho phép.

KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP

–  Quản lý về mặt hàng hóa tồn kho: Thực hiện đối chiếu hàng hóa tồn kho trên thực tế và trong sổ sách. Làm việc với nhân viên thủ kho để xác định số chênh lệch nếu có, và tìm ra nguyên nhân cũng như cách xử lý để kịp thời bổ xung nguồn hàng nếu bị thiếu.

–  Kiểm tra giá thành của sản phẩm: làm việc với nhân viên kế toán giá thành để kế toán thuế trọn gói phân tích giá thành của sản phẩm. Kiểm tra đối chiếu và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ.

–  Theo dõi liên tục về mặt tài sản cố định: Theo dõi thường xuyên các khoản trích khấu hao TSCĐ, mua sắm và thanh lý tài sản, hay nhập kho cho kịp với tiến trình công việc .

–  Đưa ra dự án ngân sách hợp lý: Tham gia lập ngân sách cho công ty, lập các khoản dự phòng tài chính cho từng dự án nếu xảy ra phát sinh.

–  Định kỳ lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tiền lương, báo cáo tài chính và các bảng thống kê theo quy định của cơ quan thuế theo tháng – quý – năm .

–  Làm việc với bên kiểm toán trong và ngoài công ty, giải trình với cơ quan thuế khi có kiểm tra xảy ra.

–  Tư vấn cho Ban giám đốc về các vấn đề có liên quan đến mảng kế toán – kiểm toán, đôi khi cũng phải đi giao tiếp, tiếp cận với  khách hàng cùng giám đốc.

–  Tính lương và thưởng cho nhân viên, tuân thủ việc trả lương đúng ngày.

Quyền hạn:

– Có quyền trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh lại nghiệp vụ dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng khi phát sinh sai sót.

– Trực tiếp yêu cầu kế toán viên cung cấp các báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định

KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1

Quan hệ:

–  Có mối quan hệ với bên nhân sự chỉ đạo và bên báo cáo phụ trách phòng Kế toán – tài vụ.

– Nhận các thông tin trực tiếp từ các kế toán viên.

– Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin tài chính kinh tế của công ty

– Liên hệ với các bộ phận khác thông qua phụ trách phòng Kế toán – tài vụ hoặc theo quy định.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP 4.39/5 (87.80%) 123 votes