Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

Hướng dẫn kế toán mới ra trường cách hạch toán định khoản tài khoản dịch vụ kế toán thuế bảo hiểm thất nghiệp TK 3389: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình trích và tình hình đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở đơn vị theo đúng như các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp cần phải mở sổ kế toán chi tiết để tiến hành theo dõi và quyết toán riêng Bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

Kết cấu, nội dung phản ánh của TK 3389 ­ Bảo hiểm thất nghiệp

Bên Nợ:

Số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp xong cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bên Có:

­ Trích bảo hiểm thất nghiệp vào các chi phí sản xuất, kế toán thuế trọn gói chi phí kinh doanh;

­ Trích bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương của công nhân viên.

Số dư bên Có:

Số bảo hiểm thất nghiệp đã trích nhưng chưa tiến hành nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản một vài các nghiệp vụ kế toán phát sinh có liên quan đến tài khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389:

Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 622, TK 627, TK 641, TK 642…

Có TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3389).

Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp trừ vào tiền lương dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng của công nhân viên, ghi:

Nợ TK 334 ­ Phải trả cho người lao động

Có TK 338 ­ Phải trả và cần phải nộp khác (3389).

Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3389)

Có các TK 111, TK 112.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389 4.56/5 (91.13%) 115 votes