Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ được áp dụng đối với nhũng doanh nghiệp có quy trình

công nghệ ngoài sản phẩm chính còn thu được cả dịch vụ kế toán thuế những sản phẩm phụ.

­ Sản phẩm phụ là những sản phẩm:

+ Không nằm trong danh mục của sản phẩm chính.

+ Không phải là mục đích của sản xuất.

+ Tỷ trọng về khối lượng và giá trị sản phẩm phụ bắt buộc chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (< 10%).

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

­ Đối tượng để có thể tập hợp chi phí theo phương pháp này là toàn bộ quy trình sản xuất, đối tượng tính giá thành là những sản phẩm chính đã được hoàn thành. Trên cơ sở chi phí đã được tập hợp được, kế toán loại trừ chi phí sản xuất những sản phẩm phụ tính tính theo quy ước để tiến hành tính giá thành sản phẩm chính.

­ Chi phí sản phẩm phụ có thể được tính theo chi phí kế hoạch hoặc tính theo giá kế hoạch, giá bán thực tế hay giá tạm tính:

ZTT = DDK + C – DCK – CP

z đơn vị TP = ZTT/ QTP

­Chi phí sản xuất của sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục bằng cách lấy tỷ trọng của sản phẩm phụ trong tổng chi phí sản xuất của toàn bộ quy trình công nghệ nhân với chi phí sản xuất của từng khoản mục tương ứng

Tỷ trọng của chi phí sản xuất sản phẩm phụ = Chi phí sản xuất sản phẩm phụ : Tổng chi phí sản xuất thực tế

 

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ 4.55/5 (90.93%) 75 votes