Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Có nhiều trường hợp không cần phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo luật thuế GTGT mới được hướng dẫn tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT­BTC ngày 31/12/2013.

Sau đây Dịch vụ kế toán thuế S3 Accouting sẽ liệt kê những trường hợp đó để các bạn tham khảo:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các những khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và những khoản thu tài chính khác. Khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền hỗ trợ, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng và những khoản thu khác thì tiến hành lập chứng từ theo đúng như quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ vào mục đích cho từng trường hợp chi để tiến hành lập chứng từ chi tiền. Đối với trường hợp bổi thường bằng dịch vụ, hàng hóa , cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn, tiến hành ke khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như với hàng hóa, dịch vụ bán, còn đối với có sở nhận bổi thường thì tiến hành kê khai, khấu trừ theo đúng như quy định.

Còn đối với doanh nghiệp nhận tiền của cá nhân tổ chức để tiến hành thực hiện dịch vụ cho cá nhân tổ chức như bảo hành, quảng cáo, khuyễn mãi thì phải tiền hành kê khai, nộp thuế theo đúng quy định

2. Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam kế toán thuế trọn gói tiến hành mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài, không có cơ sở thường trú ở Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài không cư trú tại Việt Nam trong các trường hợp sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị, máy mọc, tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến đầu tư thương mại, môi giới hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, đào tạo chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà những dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn, bang tần, vệ tinh của người nước ngoài theo đúng quy định.

3. Cá nhân, tổ chức không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán tài sản

4. Doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ từ viejc bạn sản phẩm chăn nuôi, trông trọt, thủy hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường cho hợp tác xã doanh nghiệp ở khâu kinh doanh thương mại không cần kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Trên tờ hóa đơn giá trị gia tăng ghi dòng giá bán là giá không thuế, dóng thuế suất và thuế giá trị gia tăng không ghi, gạch bỏ.

Còn đối với trường hơp hợp tác xã doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phầm chăn nuôi trồng trọt, thủy hải sản chưa chế biến thành sản phẩm hoặc chỉ sơ chế thì cần phải kê khai tính nộp thuế suất 5% tại khoản 5 điều 10 Thông tư 219/2013/TT­BTC.

Còn đối với các cá nhân, hộ gia đình, kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng trên giá trị gia tăng khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trông chưa chế biến thành sản phẩm khác, chỉ qua sơ chế thông thường thì kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 3.36/5 (67.22%) 36 votes