Tư vấn thuế

Dịch vụ kế toán thuế quận Từ Liêm

Khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Quận Từ Liêm khách hàng sẽ có những lợi ích gì? Tiết kiệm chi phí: Giá dịch vụ kế toán thuế tại quận Từ Liêm chỉ bằng ¼ lương để thuê [...]

Kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô

kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô

Đối với doanh nghiệp sửa chữa ô tô có hai hoạt động chính như sau: 1/ Dịch vụ sửa chữa 2/ Dịch vụ bán phụ tùng Thông thường thì dịch vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp sửa chữa ô [...]

Công việc kế toán trong doanh nghiệp cần phải làm

Một số quy định cần chú ý khi hạch toán địnhkhoản tai khoản thành phẩm 155

Bạn là kế toán mới đi làm, chưa thành thạo những công việc cần phải làm của một kế toán trong doanh nghiệp. Trong bài viết này dịch vụ kế toán thuế S3 Accounting sẽ hướng dẫn những công việc [...]

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (P2)

KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1

Các trường hợp khác: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp dịch vụ kế toán thuế trong các trường hợp sau: a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh [...]

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

dịch vụ kê khai thuế uy tín

Có nhiều trường hợp không cần phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo luật thuế GTGT mới được hướng dẫn tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT­BTC ngày 31/12/2013. Sau đây Dịch vụ kế toán thuế S3 [...]

KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KINH NGHIỆM CỦA MỘT KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán tổng hợp là chỉ công việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Để làm [...]

CÔNG VIỆC CƠ BẢN CỦA MỘT NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Công việc cơ bản của một nhân viên kế toán kho

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản quan trọng trong bất kỳ một chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc dân. Nó phản ánh năng lực sản xuất, cơ sở [...]

Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214

Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214

Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản hao mòn TSCĐ 214: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại tài sản [...]

Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

Hướng dẫn kế toán mới ra trường cách hạch toán định khoản tài khoản dịch vụ kế toán thuế bảo hiểm thất nghiệp TK 3389: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình trích và tình hình đóng [...]

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ được áp dụng đối với nhũng doanh nghiệp có quy trình công nghệ ngoài sản phẩm chính còn thu được cả dịch vụ kế toán thuế những sản phẩm phụ. ­ [...]