Kiểm tra kế toán là gì ?

Xem kết quả: /  số bình chọn: 43
Bình thườngTuyệt vời 

Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.

Kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

Nội dung kiểm tra kế toán

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

a) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán;

b) Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;

c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán;

d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.

2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra.

Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán

1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải xuất trình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra kế toán và giải trình khi cần thiết.

2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được kiểm tra một bản; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về kế toán thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và không được sách nhiễu đơn vị kế toán được kiểm tra.

Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán.

1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm:

a) Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải thích các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền:

a) Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định tại Điểm 36 của Luật kế toán này;

b) Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hợp không đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Gọi dịch vụ

Tư vấn thuế

DN có thể nộp thuế tại Ngân hàng không mất phí DN có thể nộp thuế tại Ngân hàng không mất phí Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đang tiên phong áp dụng...
Thuế thu nhập cá nhân: Mở rộng đối tượng người phụ thuộc Thuế thu nhập cá nhân: Mở rộng đối tượng người phụ thuộc Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xác định người...
Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh   1.  Khi tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép,...

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ cho thuê kế toán Dịch vụ cho thuê kế toán Bạn không hài lòng với các ứng viên kế toán mà mình đã...
Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực...
Dịch vụ tư vấn kế toán Dịch vụ tư vấn kế toán Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp chắc chắn sẽ phát...
Dịch vụ kế toán trưởng Dịch vụ kế toán trưởng Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trưởng mục đích chính...
Dịch vụ thành lập công ty Bất Động Sản Dịch vụ thành lập công ty Bất Động Sản     Bất động sản là một trong những lĩnh vực...